O mnie

Jestem psychoterapeutą. Ukończyłam 5,5 letni całościowy kurs z zakresu Psychoterapii organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracuję pod stałą superwizją Certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swojej pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję przede wszystkim podejście psychodynamiczne oraz systemowe.

Gabinet prowadzę od 2006 r. Do dnia dzisiejszego pracuję zarówno w gabinecie jak i w Poradni Zdrowia Psychicznego. W Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz Wyższej Szkole Administracji Publicznej prowadziłam wykłady i ćwiczenia dla studentów oraz nauczycieli. Nakręcono telewizyjny reportaż z moim udziałem pt. " Prawa dziecka", gdzie udzielam wywiadu na temat wychowania dzieci przez dorosłych i wpływu negatywnych słów oraz postępowań.

    Moje doświadczenie zdobywałam min. w:
  • • Ośrodku leczenia uzależnień i współuzależnień „Virtus” w Białymstoku
  • • Poradni Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
  • • Poradni Uzależnień i Współuzależnień w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce
  • • Poradni Zdrowia Psychicznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
  • • Stowarzyszeniach udzielając porad i wsparcia psychologicznego oraz pracując z osobami z problemami psychotycznymi (schizofrenia) oraz innych miejscach

Swoją pracę do dnia dzisiejszego wykonuję z wielką pasją, a moja myśl przewodnia to "pomoc drugiemu człowiekowi".

Prywatnie mama Wiktorii i Samuela, a rodzina w połączeniu z naturą daje mi również wiele inspiracji i motywację do dalszych działań.

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna - przeznaczona jest dla osób, które z różnych przyczyn przeżywają aktualnie problemy emocjonalne. Jest to praca indywidualna z psychoterapeutą mająca pomóc w rozpoznaniu i rozwiązaniu problemów oraz służąca poznaniu siebie i rozwijaniu własnej osobowości. Proces psychoterapii trwa zwykle od kilkunastu miesięcy do kilku lat, jednak jest on uzależniony od zgłaszanych problemów pacjenta.

Wsparcie psychologiczne - oddziaływanie mające na celu udzielenie doraźnej pomocy psychologicznej osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Jeżeli istnieje potrzeba dłuższej pracy, może stać się początkiem procesu psychoterapii.

Konsultacja psychologiczna - jedno do trzech spotkań, które prowadzą do określenia charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazania możliwości jego rozwiązania.

Psychoterapia małżeńska, par oraz rodzinna - jest to praca terapeutyczna ukierunkowana na rozwiązywaniu trudności doświadczanych w rodzinie. Podstawowym celem tej formy pomocy jest polepszenie komunikacji i rozumienia siebie nawzajem oraz stworzenie warunków dla rozwoju wszystkich członków rodziny.

Psychoedukacja - polega na wspieraniu pacjenta i jego rodziny poprzez dostarczanie informacji na temat zaburzeń i sposobów ich leczenia.

Zasady pracy

Poufność - jakakolwiek udzielana forma pomocy czy wsparcia objęta jest tajemnicą zawodową. Wszystkie uzyskane informacje mają charakter ściśle poufny.

Dobrowolność - psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli. Podstawowym celem działań psychoterapeuty jest dobro pacjenta.

Kompetencja - każdy psychoterapeuta jest zobowiązany do przestrzegania wysokich standardów w zakresie kompetencji zawodowych poprzez uzupełniania swojej wiedzy. Uznaje granice własnych umiejętności i ograniczenia stosowanych metod. Świadczy jedynie te usługi i używa tych technik, które są zgodne z jego kwalifikacjami i wynikają z odbytego szkolenia i doświadczenia.

Jeśli uznam, że istnieje taka potrzeba - zachęcam osoby korzystające z pomocy do skorzystania z konsultacji lekarskiej (najczęściej psychiatrycznej, ale też neurologicznej i innych). Psycholog, psychoterapeuta nie zajmuje się farmakoterapią.

Pierwsza wyznaczona wizyta psychologiczna ma charakter konsultacyjny. Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań zależą od problemów zgłoszonych w terapii oraz od ustalonych wspólnie celów

Oferta

Moja oferta skierowana jest do osób cierpiących na zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwicowe oraz mających objawy somatyczne (bóle żołądka, głowy, inne). Posiadam doświadczenie w pracy zarówno z pacjentem uzależnionym jak też i z rodziną tego pacjenta oraz z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychotyczne (schizofrenia). Zapraszam także osoby znajdujące się obecnie w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące wsparcia oraz te, które chciałyby zrozumieć bardziej siebie.

W celu umówienia wizyty zapraszam do kontaktu telefonicznego. Jeżeli nie odbieram to może świadczyć o tym, że właśnie prowadzę sesję. Dlatego bardzo proszę o cierpliwość. Zawsze 5-10 min. przed każdą pełną godziną jest większa możliwość dodzwonienia się.

Cennik

Konsultacja psychologiczna 140zł (50 min)

Terapia Indywidualna 140zł (50min, raz w tygodniu, częstsze spotkania w razie potrzeby do ustalenia)

Terapia rodzinna 220zł (1godz 20min)

Terapia pary, małżeńska 200zł (1godz 20min)

Sesja psychoterapii on-line 140zł (50 min)